Cách sửa lỗi Multiple connections to a server or shared

29

Bài viết này hướng dẫn cách sửa lỗi Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again.” Đây là lỗi khi kết nối máy tính vào server.

Có thể bạn quan tâm:

Cách thực hiện sửa lỗi Multiple connections to a server or shared resource by the same user

  1. Ấn Window+R nhập cmd
  2. Tiếp tục nhập:
    net use /delete \servernamefoldername
    (với servernamefoldername là tên folder mà bạn muốn xóa pass.)
Multiple connections to a server or shared
Multiple connections to a server or shared

Sử dụng dòng lệnh net use * /delete nếu bạn muốn xóa hết truy cập cho tất cả thư mục

- Tài trợ -