[Excel] Cách sửa lỗi Không lưu được file “Your changes could not be saved to..”

4827
- Quảng cáo -

Nhiều khi thao tác trên các file Excel bạn sẽ gặp lỗi sau “Your changes could not be saved to abc.xls, because of sharing violation. Try saving a different file“. Excel không cho Save lại vào file cũ đang chỉnh sửa, mà phải Save As ra 1 bản khác rất bất tiện, có khi còn không Save As được thì rất mất công sửa lại từ đầu.

Nguyên nhân là file Excel của bạn được tạo từ Office Excel cũ như 2003, rồi đem mở trên máy cài Office 2007 2010 2013 hoặc 2016. Cách khắc phục là trên máy cài phiên bản mới hơn bạn hãy lưu lại file bảng tính với định dạng cao (.xlsx) để tương thích với phần mềm.

Vào Folder Option, thẻ View, bỏ chọn ô “User simple file sharing (Reconmender)” hoặc “User Sharing Winzard (Reconmender)”

Sau đó chỉnh sửa trên file mới thoải mái mà không bị lỗi Your changes could not be saved nữa.

- Quảng cáo -

1 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi