Cách khôi phục font chữ mặc định như ban đầu như sau:

Nếu bạn đã cài đặt font chữ vào máy Mac chắc chắn bạn đã biết ứng dụng Font Book trong Mac OSX. Chúng ta hãy mở Font Book lên “Mở Spotlight Seach lên bằng phím tắt Command + Space gõ Font Book” sau đó vào File > Restore Standard Fonts…

Sau đó nhập mật khẩu để tiến hành Restore Font. Lúc này Font Book tiến hành khôi phục các font chữ chuẩn trên Mac OSX và các font bạn cài mới vào Mac sẽ được di chuyển vào một folder có tên là Font (Removed).

Bây giờ bạn bạn vào Font Book và tìm tới Folder (Removed) tìm lại các font mà bạn không muốn xoá kéo thả ra ngoài folder này. Sau đó bạn tiến hành xoá Folder (Removed) để giải phóng dung lượng ổ đĩa cứng.

Bình luận

- Quảng cáo -