Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016

2417
Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016
Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016

Một trong những lỗi phổ biến nhất trên Outlook là người nhận thư sẽ thấy một tệp đính kèm có tên Winmail.dat , vungoctuan.net sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục trong bài viết dưới đây.

Bước 1: Đóng Outlook (nếu nó đang chạy)

Có thể bạn quan tâm:

Bước 2: Vào Registry Editor (gõ regedit trong Start –> Search hoặc Start menu, Run command and press Enter)

Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016
Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016

Bước 3: Tìm theo đường dẫn sau đây ứng với từng version Outlook:
Outlook 2007:

Outlook 2010:

Outlook 2013:

*Sau tìm được đường dẫn theo version Outlook của mình

– Click vào Edit / New / DWORD value và đặt tên là DisableTNEF.
– Double click vào DisableTNEF, trong ô value gõ vào 1 thay cho số 0

Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016
Xử lý lỗi đính kèm file Winmail.dat trong Outlook 2007, 2010, 2013, 2016

– Đóng Registry editor and khởi động Outlook

Chúc các bạn thành công. Hãy thử gửi email xem còn đính kèm file winmail.dat nữa không?

- Tài trợ -