Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

Khi chia sẻ tài nguyên trên window như máy in, dữ liệu cho các máy tính chạy hệ điều hành window khác bạn có thể gặp lỗi The specified server cannot perform the requested operation. Sau đây mình xin hướng dẫn các sửa lỗi này trên hệ điều hành window 7.

1640

Các bước Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation” trên window 7:

Có thể bạn quan tâm:

– vào start -> Run -> gõ regedit -> enter.

Backup lại registry để dự phòng.

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache  thay đổi giá trị registry key bằng 1.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size  sửa giá trị registry key bằng 3.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Vào start->run nhập services.msc. tìm và restart lại dịch vụ server.

Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”
Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

– Truy cập lại tài nguyên share trên window 7 để kiểm tra.

Mình đã thực hiện những bước trên để fix lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”. Các bạn thử xem nhé!

Chúc các bạn thành công!

- Tài trợ -