Sửa lỗi We couldn’t connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method

We couldn't connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method. Please check the IMAP/SMTP server encryption method and try again.

287

Bạn nào sử dụng Outlook 2019 gặp lỗi “Chúng tôi không thể kết nối với máy chủ IMAP / SMTP bằng phương thức mã hóa được chỉ định…” We couldn't connect to the IMAP/SMTP server using the specified encryption method. Please check the IMAP/SMTP server encryption method and try again.

Có thể bạn quan tâm:

Lỗi khi Send/Receive
Lỗi khi Send/Receive
Lỗi khi Add Email
Lỗi khi Add Email

Đây là cách sửa lỗi nhé

Bước 1: Mở regedit

Nhấn tổ hợp phím Windows + R và nhập regedit

regeditBước 2: Sửa giá trị Enabled về 0 trong vị trí:

KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Client

Sua Regedit

Tận hưởng thành quá nhé.

Chúc bạn thành công, nếu có thắc mắc gì thì comment bên dưới nhé.

- Tài trợ -