- Quảng cáo -

Giả sử chúng ta phải tách họ và tên của một danh sách 5 người sau đây:
tach ho va ten tren excel 1

Hãy:

  • Copy lại cột A sang cột C.
  • Khoanh vùng các tên cần tách họ và tên ở cột C
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế
  • Ở hộp thoại Find what trong cửa sổ Replace, hãy nhập: “* ” (dấu sao và khoảng trắng)
  • Chọn Replace All và chờ đợi điều kỳ diệu

tach ho va ten tren excel 2

Kết quả là bạn đã tách ra được tên từ danh sách tên đầy đủ rồi.

tach ho va ten tren excel 3

Vậy còn phần còn lại của tên thì phải làm sao? Đơn giản thôi, hãy:

  • Trỏ chuột qua ô B2
  • Nhập công thức sau: =LEFT(A2,LEN(A2)-LEN(C2))
  • Copy xuống các ô còn lại

Vậy là bạn đã có 1 danh sách họ riêng, tên riêng hoàn chỉnh:
tach ho va ten tren excel 4

Bình luận

- Quảng cáo -