Xóa tài khoản email khỏi Microsoft Outlook

Việc xóa tài khoản email khỏi Outlook không có tác dụng hủy kích hoạt tài khoản email. Nếu bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản, hãy trao đổi với nhà cung cấp tài khoản email của bạn. Sau khi xóa tài khoản khỏi Outlook, bạn sẽ không thể gửi và nhận thư từ tài khoản đó trong Outlook.

6572
- Quảng cáo -

Các hướng dẫn xóa tài khoản email này chỉ dành cho Outlook 2019, 2016, 2013 và 2010

Bài viết liên quan: Hướng dẫn cách hiện bcc outlook, gửi mail BCC trong Outlook

1. Từ cửa sổ Outlook chính, hãy chọn File ở góc trên bên trái của màn hình.

Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook
Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook

Lưu ý: đối với Outlook 2007, hãy chọn Tool > Account Settings và bỏ qua đến bước 3.

2. Select Account Settings Account Settings.

Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook
Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook

3. Chọn tài khoản mà bạn muốn xóa, rồi chọn Remove.

Outlook3

Một hộp thoại thông báo xác nhận sẽ hiển thị cảnh bảo rằng hãy cẩn thận nếu bạn xóa tài khoản email này đi thì những nội dung sẽ bị xóa. Bạn có thể backup 1 file offline .ost trước khi xóa. Bạn chọn Yes để xóa

Và email của bạn đã được thoát khỏi Outlook không còn trong danh sách tài khoản nữa

Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook
Loại bỏ hoặc xóa tài khoản email khỏi Outlook

Ngoài ra bạn có thể xem các hướng dẫn cơ bản và những thủ thuật nâng cao trong khi sử dụng outlook trên vungoctuan.net

- Quảng cáo -

Leave a Reply