Xử lý sự cố không truy cập được share folder ở window 10

Trường hợp bạn chia sẻ thư mục hoặc máy in qua mạng Lan, nhưng máy tính của bạn khi truy cập vào Folder được chia sẻ thì xuất hiện thông báo lỗi "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network."

11819

Xử lý sự cố không truy cập được share folder ở window 10.

Trường hợp bạn chia sẻ thư mục hoặc máy in qua mạng Lan, nhưng máy tính của bạn khi truy cập vào Folder được chia sẻ thì xuất hiện thông báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

Có thể bạn quan tâm:

sự cố không truy cập được share folder ở window 10
sự cố không truy cập được share folder ở window 10

Làm sao để khắc phục lỗi này? Hãy làm theo cách dưới nhé.

Cách 1: Chỉnh sửa registry

Giá trị đăng ký mặc định:

“AllowInsecureGuestAuth” = dword: 0

Giá trị đăng ký được định cấu hình:

“AllowInsecureGuestAuth” = dword: 1

Mở Run (Nhấn phím Windows + R), nhập regedit và nhấn Enter

regedit1

Làm theo các bước trên hình.

regedit2

regedit3

Cách 2: Chỉnh sửa policy

Mở Run (Nhấn phím Windows + R), nhập gpedit.msc và nhấn Enter

policy1

Làm theo các bước như hình

Chỉnh sửa Policy
Chỉnh sửa Policy

policy3

Cuối cùng chạy lệnh gpupdate để cập nhật Policy.

Thực hiện 1 trong 2 cách trên là bạn có thể truy cập vào thư mục, hoặc máy in đã chia sẻ.

Chúc bạn thành công. Thắc mắc gì vui lòng comment nhé.

- Tài trợ -